Siirry sisältöön

Avoimessa verkkokeskustelussa kerätäännäihin aiheisiin liittyvää tietoa ja kehitetään ratkaisuvaihtoehtoja perusteluineen.

 

Erityisesti pohditaan ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia. Keskustelu kestää 19.5.-19.6.2014.

Keskustelun tuloksia julkaistaan syksyllä ja keskustelua jatketaan mm. kiinteistöalan tapahtumissa. Tuloksia käytetään lainsäädännön muutostarpeen arviointiin sekä suositusten ja neuvonta-, sovittelu- ja riidanratkaisupalveluiden kehittämiseen.

Kommentoi jo esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja tai lähetä omia ideoitasi. Osallistuminen edellyttää rekisteröintiä (oikea yläkulma). Tervetuloa mukaan!

Miehet

Tausta

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Se koskee noin puolta suomalaisista, jotka asuvat asunto-osakeyhtiöiden kerrostaloissa, rivitaloissa ja erillistaloissa (omakoti- ja paritalot). (ks. oikeusministeriön asunto-osakeyhtiölaki -opas).

Syksyllä 2013 oikeusministeriö selvitti yleisökyselyillä asunto-osakeyhtiölain toimivuutta, vaikutuksia ja kehittämistarpeita. Palautteen perusteella lisätietoja ja ratkaisuvaihtoehtoja tarvitaan erityisesti 1) viestinnästä tilikauden aikana yhtiökokousten välillä, 2) taloyhtiön johtamisesta (mm. hyvä hallintotapa) sekä 3) taloyhtiön, osakkaiden, yhtiön hallituksen ja isännöitsijän välisistä erimielisyyksistä, esimerkiksi lämmitysmuotoihin kuten lattialämmitykseen vesikiertoisesti liittyen, ja niiden ratkaisukeinoista.

Verkkokeskustelu 19.5.-19.6.2014

Kyselypalautteen pohjalta järjestetään 19.5.-19.6.2014 verkossa yleisölle avoin keskustelu (joukkoistaminen), jossa kerätään edellä mainittuihin aiheisiin liittyvää tietoa, kehitetään ilmenneisiin ongelmiin ratkaisuvaihtoehtoja perusteluineen. Tarkoituksena on erityisesti pohtia keskusteluun osallistuvien kanssa erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia.

Verkkokeskustelun aiheiksi on valittu syksyn 2013 kyselypalautteen perusteella ”Taloyhtiön viestintä”, ”Taloyhtiön hallinto” ja ”Erimielisyydet ja riidan ratkaisu”. Verkkokeskustelu järjestetään yhteistyössä Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton kanssa.

Kaikilla ohjaajilla on pitkä kokemus neuvonnasta ja riidanratkaisusta asunto-osakeyhtiöasioissa.

Keskustelun ohjaajien kommenteissa annetaan ja – tarvittaessa pyydetään - keskustelun kannalta olennaisia lisätietoja, arvioita ja perusteluita. Ohjaajat osallistuvat keskusteluun yksityishenkilöinä, heidän kommenttinsa eivät sellaisenaan edusta taustayhteisöjen näkemyksiä.

Keskustelun ohjaajat osallistuvat keskusteluun arkipäivinä 9-17 välisenä aikana ja mahdollisuuksien mukaan myös muina aikoina muiden työtehtävien ja vapaa-ajan salliessa.

Verkkokeskustelun ohjeet

Sivustolla olevia ideoita, kommentteja ja kannatuslukuja voi lukea ilman rekisteröitymistä.

Keskusteluun voi osallistua vain rekisteröitymällä verkkosivulle. Rekisteröinnin yhteydessä kysytään osallistujan ikä, sukupuoli ja rooli (osakas, hallituksen jäsen, isännöitsijä, kiinteistönvälittäjä) sekä asunto-osakeyhtiön koko sekä rakennusten laatu, sijainti ja ikä.

Keskusteluun osallistujasta näkyy verkkosivulla vain käyttäjätunnus. Osallistujien taustatietoja käytetään vain keskustelupalautteen arviointiin, nimettömiä tietoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön. Osallistujien sähköpostiosoitteita ja muita henkilötietoja ei luovuta edelleen.

Keskustelun alustamiseksi ja helpottamiseksi kunkin aiheen kohdalla on

  • lyhyt esittely aiheeseen liittyvistä asunto-osakeyhtiön tavoitteista
  • yhteenveto nykyisin saatavana olevista asunto-osakeyhtiölakia täydentävistä ohjeista ja suosituksista ja
  • yhteenveto syksyn 2013 kyselypalautteen mukaisesta yhtiökäytännöstä sekä
  • keskustelun ohjaajien yhdessä muotoilemia ideoita keinoiksi, joilla nykytilaa voisi parantaa.

Ohjaajien esittämät parannuskeinot on esitetty ”lievemmästä” ”tiukempaan” ja ne ovat pääosin vaihtoehtoisia tai täydentäviä keinoja. Keinovalikoima kattaa viestinnän parantamisen, kiinteistöalan suositusten ja muun itsesääntelyn kehittämisen, kiinteistöalan järjestämän yksityisen sovittelun ja riidanratkaisun sekä asunto-osakeyhtiölain muuttamisen ja valtion järjestämän riidan ratkaisun.

Kunkin keinon yhteydessä on kommentti-kohdassa perustelut, joissa on kerrottu tarkemmin ehdotuksen sisällöstä ja arvioiduista vaikutuksista.

Keskusteluun osallistujat voivat ottaa kantaa ohjaajien ehdottamiin keinoihin ja niiden perusteluihin sekä ehdottaa uusia keinoja ja perusteluita. Kokonaan uusia aihealueita ei valitettavasti voi ehdottaa sen takia, että yleisön on helppo seurata ja osallistua keskusteluun.

Katso tarkemmin jäljempänä Säännöt ja käyttöehdot –kohta.

Verkkokeskustelun tulosten julkaiseminen

Keskustelun tuloksia julkaistaan kesän ja syksyn aikana. Syksyllä 2014 keskustelun tuloksia esitellään ja keskustelua jatketaan mm. kiinteistöalan tapahtumissa.

Verkkokeskustelun tulosten käyttäminen

Verkkokeskustelun tuloksia käytetään asunto-osakeyhtiölainsäädännön muutostarpeen arviointiin sekä hyvää hallintoa ja viestintää koskevien suositusten ja neuvonta-, sovittelu- ja riidanratkaisupalveluiden kehittämiseen. Tuloksia käytetään esimerkiksi kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeisten lainsäädäntösuunnitelmien valmisteluun.

Säännöt ja käyttöehdot

Vaikuta-asunto-osakeyhtiolakiin.fi on oikeusministeriön tuottama palvelu, jossa kansalaiset voivat osallistua asunto-osakeyhtiölain kehittämiseen. Palvelu löytyy osoitteesta http://vaikuta-asunto-osakeyhtiolakiin.fi.

Keskeisimmistä asunto-osakeyhtiölakiin ja sen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista kerrotaan myös kysyasunto-osakeyhtiolaista.fi-palvelussa ja oikeusministeriön asunto-osakeyhtiölaki-sivuilla.

Palvelun käyttö

Palvelun aineisto on julkista ja sitä voi selata vapaasti. Jos haluat osallistua asunto-osakeyhtiölain kehittämisestä käytävään keskusteluun, on sinun kirjauduttava palveluun. Jos et ole aiemmin käyttänyt palvelua, rekisteröidy ensin käyttäjäksi eli luo käyttäjätunnus.

Palvelun säännöt

Palveluun kirjautuessasi sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä keskustelun pelisääntöjä. Noudata hyvää keskustelutapaa ja pysy asiassa. Ethän kirjoita keskustelufoorumilla lainvastaisia, asiattomia tai loukkaavia viestejä. Älä julkaise kenenkään yksityiselämää koskevia tietoja, yritysten nimiä tai yksilöi taloyhtiöitä. Julkaise vain sellaista aineistoa, johon sinulla itselläsi on tekijänoikeudet.

Ylläpitäjä voi poistaa käyttöehtojen ja keskustelusääntöjen vastaiset kommentit. Viestin poistamisesta ei ilmoiteta kirjoittajalle. Käyttäjä, joka toimii käyttöehtojen vastaisesti, voidaan poistaa palvelun käyttäjistä.

Keskustelufoorumin ylläpitäjällä on oikeus lisätä, muokata, siirtää, poistaa tai sulkea keskusteluketjuja tai viestejä perustellusta syystä. Ylläpitäjä voi julkaista keskustelupalstalla esim. sähköpostitse tulleita kommentteja ilman henkilötietoja.

Keskusteluun osallistuminen

Käyttäjä voi osallistua keskusteluun vain kirjautuneena. Käyttäjän kirjoittamat viestit julkaistaan sellaisenaan välittömästi. Palvelun ylläpitäjä voi poistaa asiattomat ja sääntöjen vastaiset viestit jälkikäteen (jälkimoderointi).

Keskustelukielet

Kysymyksiä voi esittää suomeksi tai ruotsiksi. Myös keskusteluun voi osallistua molemmilla kotimaisilla kielillä.

Vastuu sisällöistä

Oikeusministeriöllä on oikeus käyttää ja julkaista palstalla olevaa aineistoa muualla, kuten muissa verkkopalveluissa tai painotuotteissa.

a) oikeusministeriön tuottama sisältö
Oikeusministeriö vastaa ainoastaan palveluun itse tuottamasta sisällöstä. Ministeriö ei vastaa palvelun kautta saatavasta muusta sisällöstä, eikä kirjoittajien itse palveluun lähettämästä aineistosta.

b) kirjoittajan tuottama sisältö
Kirjoittajat ovat vastuussa keskustelupalstalle lähettämiensä viestien sisällöistä ja niiden oikeellisuudesta. Toisen henkilön tietojen (kuten nimi ja sähköpostiosoite) luvaton käyttö on kiellettyä. Kirjoittaja vastaa itse niistä seurauksista, jotka voivat aiheutua toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisistä.

Voit ilmoittaa asiattomista viesteistä palvelun ylläpitäjälle osoitteeseen markus.tervonen(at)om.fi tai oikeusministeriön viestintään: viestinta.om(at)om.fi.

Tietosuojasta

Säilytä käyttäjätunnusta ja salasanaasi huolellisesti, jotta ne eivät joudu ulkopuolisten tietoon.

Palveluun tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän suostumusta. Rekisteröitymisen yhteydessä rekisteröitävät tiedot löytyvät rekisteriselosteesta.

[Palvelun ylläpitäjä ja Ideascale-ohjelmisto pyrkivät huolehtimaan, että palvelu täyttää tietoturvavaatimukset. Palvelun ylläpitäjä tai Ideascale-ohjelmisto eivät vastaa mahdollisen tietoturvamurron aiheuttamasta tietojen vuodosta ulkopuolisille tahoille.]

Tekninen toimivuus

Palvelumme käyttää Ideascale-ohjelmistoa. Oikeusministeriö ei vastaa palvelun teknisestä toimivuudesta, virheistä tai saavutettavuudesta tai palvelun käyttöön liittyvistä taloudellisesta menetyksestä.

Palvelusta eroaminen

Voit erota palvelusta pyytämällä palvelun ylläpitäjää poistamaan henkilötiedot keskustelupalstan käyttäjärekisteristä. Pyyntö tulee lähettää osoitteeseen markus.tervonen(at)om.fi. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus säilyttää kävijän palveluun lähettämä aineisto keskustelupalstalla kävijän eroamisen jälkeen.

Sääntöjen muutokset

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille sähköpostitse.