Siirry sisältöön

Taloyhtiön hallinto

Taloyhtiön johtamisen tavoitteita ovat hyvä asumisviihtyisyys, hinta-laatusuhteessa hyvät kiinteistöpalvelut ja edulliset asumiskustannukset sekä kiinteistön, rakennuksen ja osakehuoneistojen arvon säilyttäminen ja lisääminen. Tavoitteisiin pyritän suunnitelmallisella ja kustannustehokkaalla kiinteistönhoidolla, kunnossapidolla ja kehittämisellä, riittävillä ja hyvillä kiinteistönhuolto-, isännöinti- ja muilla palveluilla ja hyvällä viestinnällä. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan motivoitunut ja sitoutunut johto, jolla on riittävät resurssit (ajankäyttö, osaaminen) ja kannustimet (ml. kompensaation).

Asunto-osakeyhtiölain lisäksi saatavana on yleisesti käytettyjä suosituksia mm. Taloyhtiön hyvästä hallintotavasta sekä ohjeita isännöitsijän valitsemisesta, peruskorjauksista, strategiasta jne.

Käytännössä syksyn 2013 kyselypalautteen mukaan suuri osa osakkaista on tyytymättömiä. Hallituksen työtä ei usein arvosteta taloyhtiöissä riittävästi ja hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot eivät yleensä vastaa tehtävän vaativuutta, vastuuta ja työmäärää taloyhtiön elinkaaren eri vaiheissa. Osakkaat eivät tiedä tarpeeksi hallituksen jäsenten vastuusta, toimenkuvasta ja tehtävän vaativuudesta ja sen hoitamiseen kuluvasta ajasta.