Siirry sisältöön

Kokemuksia TehoDrain salaojaputkista

Salaojaputki

Salaojajärjestelmä tarkoittaa taloa kiertäviä salaojaputkia sekä talon kaikille nurkille asennettuja salaojakaivoja. Salaojakaivoista lähtee toinenkin salaojaputki, millä vedet ohjataan kauas pois rakennuksen luota. Salaojilla on valtava merkitys joka kiinteistön ulkopuolisessa kosteudenpoistossa ja perustusten kunnon turvaamisessa. Salaojat kuivattavat maaperää omakotitalon, kesämökin, kerrostalon tai vaikka sairaalarakennuksen ympäriltä estäen näin kosteuden nousun rakennuksen perustuksiin. Huonolla tuurilla rakennukseen voisi syntyä homeongelmia, ja sen kellari voisi keväisin täyttyä vedellä. Toimivassa rakennuksessa on sekä sadevesijärjestelmä, mikä ohjaa kattoa pitkin alas valuvat vedet ainakin kolmen metrin päähän rakennuksesta, että hyväkuntoinen salaojajärjestelmä, mikä estää sade- ja lumen sulamisvesiä kastelemasta perustuksia. Salaojajärjestelmän toiminta kannattaa ainakin kahden vuoden välein varmistaa. Helpoiten tämä onnistuu kurkkaamalla erityiseen tarkastuskaivoon, mikä kaikista moderneista salaojajärjestelmistä löytyy, ja mikä voidaan jossain tapauksissa vanhempiinkin salaojajärjestelmiin laittaa. Tarkastuskaivossa pitää olla jonkun verran vettä, mutta ei kuitenkaan niin paljoa, että putket ovat veden pinnan alla. Jos tarkastuskaivo on tyhjä tai liian täynnä, on aika ottaa yhteyttä seudulla toimiviin salaojaurakoitsijoihin. Merkkeinä huonosti toimivasta salaojajärjestelmästä toimivat myös värimuutokset seinä- tai lattiapinnoissa, sokkelin maalin hilseileminen tai ummehtunut haju sisällä.

Salaojaremontin hinta selviää paikan päällä

Kattoremontti

Omakotitalon salaojaremontti on usein kalliimpi kuin kattoremontti. Kattoremontti voi pienessä peltikattoisessa talossa maksaa viitisen tuhatta, jos katon alapuolisista rakenteista ei löydy mittavampia laho- tai muita vaurioita. Salaojaremonttiin kannattaa samassa talossa varata jopa kolme kertaa isompi summa, edellyttäen, ettei perustuksia tarvitse merkittävämmin korjailla. Matalaperusteisessa rakennuksessa salaojaremontin hinta on huokeampi kuin rakennuksessa, minkä perustuksien esiin kaivamiseen kuluu enemmän aikaa ja vaivaa.

Kun salaojat on kaivettu esiin, voidaan ne uudistaa, uusia tai korjata tarvittavilta osin. Joskus salaojajärjestelmän toimimattomuuden taustalla on se, että ne on asennettu väärään paikkaan, tai että niiden kallistuksen osoittavat väärään suuntaan. Salaojaputket voivat olla tukossa tai rikkoutuneet, tai ne ovat voineet irrota salaojakaivoista. Jos kaikki katolta tuleva vesi on imeytetty rakennuksen viereen, aiheuttaa se merkittävää kosteusrasitusta rakennuksen perustuksille – salaojaremontin yhteydessä asennetaan tai korjataan usein myös rännit ja syöksytorvet. Yksi yleisimmistä syistä salaojajärjestelmän toimintahäiriöille on kuitenkin se, että ne on jätetty huoltamatta ja tarkastamatta. Kun salaojaremonttia tehdään, voidaan samalla esimerkiksi korjata sokkelin vesieristys tai pinnoittaa sokkeli uudestaan. Lopuksi korjattu tai uusittu salaojajärjestelmä peitetään ja maisemoidaan. Urakoitsija ottaa yleensä vastuun myös loppusiivouksesta ja jätteiden viemisestä pois.

Hinta kiinteistön salaojaremontille lasketaan paikan päällä, sillä urakoitsijan edustajan on nähtävä omin silmin, missä kunnossa kiinteistön salaoja- ja sadevesijärjestelmä ovat. Jos salaojaputket on mahdollista kuvata, hän tekee sen; muussa tapauksessa hänen pitää luottaa tarjousta laatiessaan omiin parhaisiin arvioihinsa. Rakennuksen koko, sen perustusten syvyys, pihan pinta-aines ja pinnan muoto sekä esimerkiksi alkuvalmisteluihin kuluva aika ovat kaikki tekijöitä, joilla on merkitystä salaojaremontin hintaan.

TehoDrain -salaojaputki on huoltovapaa ja toimintavarma

Salaojaremontissa käytettävät materiaalit muodostavat vain murto-osan salaojaremontin kustannuksista; suurin menoerä ovat henkilötyötunnit. Esimerkiksi kaivinkonetyöt ovat yllättävän kalliita! Rakennuksia kiertäviin salaojaputkiin kuluu vain pari prosenttia remontin kokonaiskustannuksista. Materiaaleissa ei siis kannata alkaa pihistellä! TehoDrain -salaojaputket ovat kustannustietoisen kuluttajan valinta, sillä ne ovat kestäviä ja toimintavarmoja. Asennuta ne ammattilaisella, niin saat kosteudenpoiston kerralla kuntoon.

Materiaaleissa ei siis kannata alkaa pihistellä! TehoDrain -salaojaputket ovat kustannustietoisen kuluttajan valinta, sillä ne ovat kestäviä ja toimintavarmoja. Asennuta ne ammattilaisella, niin saat kosteudenpoiston kerralla kuntoon.

Kuten edellä mainittiin, suurimpia syitä salaojajärjestelmän ongelmille on se, ettei niitä ole huollettu. TehoDrain -salaojaputket ovat huoltovapaita, mikä tarkoittaa ajan ja rahan säästymistä. Investointi TehoDrain -salaojaputkiin maksaa itsensä pian takaisin. Perinteisemmät salaojaputket toimivat suodatinperiaatteella, mutta TehoDrain -salaojaputket niin sanotulla painovoimaerottelulla. Muiden salaojaputkien toimintatehosta katoaa tutkimusten mukaan jopa 90 % vain kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Salaojaputkiin kertyy lietettä ja hienoainesta, mikä tukkii suodatinkankaat. Myös maan rautapitoisuus ja kasvien juuret estävät salaojaputkia toimimasta odotetusti.  TehoDrain -salaojaputket eivät tarvitse lainkaan kangassuodattimia, joten niiden tukkiutumattomuuteen ja toimivuuteen voi luottaa. Nämä salaojaputket erottelevat hienoainekset vedestä painovoiman avulla, putkeen ei pääse juuria tai vierasaineita, ja suuri virtausnopeus tekee putkesta itsepuhdistavan, toisin sanoen siis huoltovapaan. Perinteiset salaojaputket pitää joskus puhdistaa korkeapainepesuilla, jotta ne eivät tukkiutuisi ja aiheuttaisi kosteusongelmia. TehoDrain -salaojaputkissa on korkea virtausnopeus jo aivan pienillä vesimäärillä, minkä lisäksi putki on todella tiivis (nousukanavaa lukuunottamatta).